Funny Quotes

From Exterior Memory
Revision as of 21:56, 1 January 2007 by MacFreek (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

"I am nothing... Nothing is perfect... Therefore, I am perfect." - Desktop Art in Gilman Hall (ISU)

Endian Little Hate Programmers

Elektriciteit is niet uitgevonden door verbetering van de kaars. Het internet is niet ontstaan uit innovatie van de postdiensten. -- Jacob van Kokswijk in Netkwesties #148